Angst

Hvad er angst? 

Det kan måske være svært at forklare, hvordan angst helt præcist føles og opleves – især hvis du skal prøve at sætte andre ind i, hvad du oplever. Angst er nemlig en lidelse, som kan være svær at “få øje på”, det har dog ikke noget at sige for, hvor indgribende angst kan være for dem, som oplever den.

En naturlig reaktion på fare 

For at forstå angst skal vi spole tiden en del tilbage. Angst er nemlig en naturlig reaktion, når vi udsættes for fare, da den hjælper os med at reagere hurtigt. Angst har derfor også været ret så vigtig for menneskets overlevelse gennem tidernes morgen. 

Når angst bliver en lidelse

Når vi snakker om angst som en lidelse, så kan man reagere på situationer, begivenheder eller andet, som ikke nødvendigvis udgør en fare. Kroppen er altså i endnu højere grad i alarmberedskab. Det kan være utrolig frustrerende, da angsten langt fra er til at styre. 

Angst symptomer – sådan kan angst komme til udtryk 

Det er vigtigt at understrege, at angst kan vise sig på mange forskellige måder. Der er dog en række symptomer, både psykiske og kropslige, som ofte ses ved angst. Dem prøver vi at dykke ned i herunder. 

Psykiske symptomer der kan opleves ved angst

Angst er generelt kendetegnet ved, at der opleves mange bekymringer og katastrofetanker. Man kan f.eks. have overdrevne tanker, der kører i ring omkring situationer der vurderes som farlige, og som man samtidig ikke kan håndtere. 

Kropslige symptomer der kan opleves ved angst

Angst kan kan også mærkes fysisk på kroppen. Nogle oplever at svede ekstra meget, at hjertet banker utrolig hurtigt, at man får åndenød og svært ved at trække vejret, trykken for brystet, at man får kvalme eller måske endda uro i maven. 

Undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd 

Når man er ramt af angst, forsøger de fleste at undgå de situationer, steder, genstande, personer m.m., som kan være med til at udløse angsten. Dette kaldes også undgåelsesadfærd. 

En anden type adfærd der ofte også ses ved angstramte, er sikkerhedsadfærd. Sikkerhedsadfærd kan være små ritualer eller ting man gør for at føle sig mere tryg, hvis angsten skulle opstå. Det kan også være ved, at man holder sig tæt på personer, som kan hjælpe med at berolige en. 

Det der er med både undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd er, at det kan være med til at fastholde angsten. For hver gang der laves strategier til f.eks. at undgå angsten, så sker der oftest det, at man ubevidst er med til at fastholde angsten – og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. 

Forskellige former for angst

Når vi snakker om angst, så kan den vise sig på en række forskellige måder. Nogle af de angstformer der ses hyppigst er: 

 

Angstformerne der er nævnt herover er blot et lille udpluk af de måder, angst kan vise sig på. 

Hvor mange er ramt af angst? 

Angst er en af de lidelser, som flere og flere er udfordret af. Ifølge Dansk Psykolog Forening er intet mindre end 350.000-400.000 danskere årligt udfordret af angst symptomer i en sådan grad, at der er tale om en angstlidelse. Det betyder også, at du langt fra er alene om det, du måske går igennem lige nu. 

Angst behandling 

Når angst viser sig på de måder, du har læst om længere oppe, så kan angsten komme til at tage styringen over ens hverdag. Den kan nemlig komme til at diktere, hvad man kan og ikke kan. Men – på trods af det greb, angsten kan tage om ens hverdag, så er der stadig rigtig god hjælp at hente. Når du starter i angst behandling kan du få lige den psykologhjælp, du har brug for, så du kan få bugt med din angst.